Saavutettavuusvaatimukset on nyt läpäistävä verkkopalveluissa aiempaa laajemmin

Antero Muranen 27-01-2023

EU:n saavutettavuusdirektiivi eli laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta astui voimaan 1.4.2019. Sen ensimmäinen vaihe koski pitkälti vain julkishallinnon ja viranomaisten verkkopalveluita. Helmikuussa 2023 laki laajenee uuden esteettömyysdirektiivin myötä ja sen piiriin tulevat aiempaa laajemmin myös yksityisen sektorin verkkopalvelut.

Mikä saavutettavuusdirektiivi?

Saavutettavuusdirektiivissä on kyse ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta.

Sen tavoitteena on:

Saavutettavuusvaatimusten lisäksi laissa säädetään viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestämisestä ja velvoitetaan julkista hallintoa tarjoamaan mahdollisuutta viestiä viranomaisen kanssa sähköisesti.

Verkkokaupat mukaan sääntelyn pariin

Laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta laajenee 1.2.2023 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että WCAG-ohjeistuksen mukainen AA-taso on läpäistävä nyt entistä laajemmin myös yksityisen sektorin verkkopalveluissa. Lain piiriin kuuluvat siirtymäajan jälkeen seuraavat kuluttajille tarkoitetut digitaaliset palvelut:

Uusien vaatimusten osalta lain soveltaminen ja valvonta alkaa 28.6.2025 alkaen. Uudet vaatimukset eivät koske mikroyrityksiä (LKV alle 2 MEUR, alle 10 työntekijää).

Saavutettavuuden peruspilarit – tästä on kyse

Saavutettavuus on siis digitaalisen ajan esteettömyyttä – myös rajoitteita omaavien ihmisten on pystyttävä käyttämään verkkopalveluita. Verkkopalvelujen saavutettavuudessa keskeistä on tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus sekä verkkopalvelun käytettävyys.

Värien kontrastien käyttöön löytyy WCAG-ohjeistuksesta selkeät kriteerit. Esimerkin molemmat tekstit ovat periaatteessa luettavissa, mutta vain toinen läpäisee kriteeristön AA-tason.

Teknisellä saavutettavuudella tarkoitetaan verkkopalvelun moitteetonta ja standardien mukaista koodausta sekä sitä, että palvelua on mahdollista käyttää teknisillä apuvälineillä (esim. ruudunlukijaohjelmistot). On tärkeää, että myös visuaalinen saavutettavuus on huomioitu verkkopalvelua suunniteltaessa – fontit ovat helposti luettavia ja värien käytössä on otettu huomioon värisokeat, selkeys ja kontrasti.

Sisällöllinen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että jokainen verkon käyttäjä pääsee sisältöön helposti käsiksi. Keskeistä on, että tieto on selkeää ja helposti ymmärrettävissä. Tietoa voidaan esittää esimerkiksi tekstinä, kuvina, videoina tai audiotiedostoina, jotta tieto on mahdollisimman ymmärrettävää kaikille.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa noudattamaan WCAG-ohjeistuksen uusimman version eli WCAG 2.1 -ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Tee ainakin tämä – toiminta-suunnitelma verkkokauppiaalle

Siirtymäaika päättyy 28.6.2025. Toimenpiteisiin ei ole siis välttämätöntä ryhtyä vielä tänään, mutta asia kannattaa ottaa johdon agendalle heti, sillä siirtymässä saattaa kestää tovi.

Kaikki toimenpiteet kohti saavutettavampaa verkkokauppaa tai verkkopalvelua ovat arvokkaita. Tavoitteena on tehdä verkkopalvelusta mahdollisimman saavutettava kohtuuden rajoissa. Tunnistettuihin puutteisiin voi luoda kehityssuunnitelman, ja viranomaisille voi tuoda esiin valmiuden kehitysideoiden vastaanottamiselle.

Tee siis mahdollisimman pian ainakin nämä asiat:

  1. Ota aihe esiin verkkopalvelun kehityksestä vastaavien sekä yrityksesi johdon kanssa.
  2. Selvitä verkkopalvelusi nykytila esimerkiksi saavutettavuusauditoinnin keinoin. Kysy tästä lisää meiltä.
  3. Laadi tiekartta kohti AA-tason saavutettavuutta ja suunnittele miten saavutettavuus tullaan ottamaan huomioon siirtymäajan puitteissa.
  4. Kun verkkopalvelusi nykytila on selvillä, laadi sille saavutettavuusseloste. Päivitä selostetta sitä mukaa, kun parannuksia saadaan tehtyä. 
  5. Ota avoimesti vastaan palautetta koskien verkkopalvelun saavutettavuutta ja huomioi esteettömyys myös muussa toiminnassa, mukaan lukien siinä miten yritykseesi voi ottaa yhteyttä.

Pyydä arvio verkkopalvelusi saavutettavuudesta

Ota yhteyttä Kaimanan asiantuntijoihin antamalla yhteystietosi ja anna arvioitavan verkkopalvelun verkko-osoite tai jätä muu vapaamuotoinen tiedustelu. Palaamme alustavan ehdotuksen kera, jotta saat verkkopalvelusi auditoitua ja luotua tiekartan saavutettavuuden kehittämiseen.

Voit myös kysyä lisää Antero Muraselta: antero.muranen@kaimana.fi / +358 40 544 8080.

Antero Muranen

Antero Muranen Account Director