Astetta alemmas

Kansalaiskampanja kannustaa suomalaisia vaikuttaviin energiansäästötoimiin, jotta energiaa riittää meille kaikille.

Asiakas

Syksyllä 2022 käynnistettiin Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön, valtioneuvoston kanslian ja Sitran kanssa laaja energiansäästökampanja. Sen tarkoituksena on neuvoa kansalaisia vaikuttaviin energiansäästötoimiin ja kulutuspiikkien tasaamiseen nyt sekä tulevaisuudessa.

Kohderyhmänä kampanjassa ovat kaikki suomalaiset ja Suomessa asuvat.

Haaste

Ilmastonmuutoksen ohella kampanjan taustalla vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, jonka seuraukset energiamarkkinoilla näkyvät vahvasti suomalaisten arjessa ja kukkarossa. Lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaikuttavat energiansäästötoimet vaativat sekä muutoksia kaikkien suomalaisten käyttäytymiseen että tietoisuuden lisäämistä aiheesta. Miten saada mahdollisimman moni innostumaan energiankulutuksen vähentämisestä? Mikä koskettaisi minua aidosti sydämestä, jotta ryhdyn toimeen? Miten välittää niin konkreettisesti ja motivoivasti tietoa, että ihmiset ovat vastaanottavaisia ja ennen kaikkea omaksuvat toivottuja uusia tapoja?

Oman haasteensa toi myös se, että vakava tarina rakentuu lähes päivittäin mediassa myös muiden toimesta – kampanjan pitäisi siis keskittää voimavaransa ratkaisukeskeisyyteen.

Ratkaisu

Loimme yhtenäisen viestinnän ja markkinoinnin konseptin, joka kiteytyy ”Astetta alemmas” viestiin ja tunnukseen. Pääviestiksi muodostui ”Astetta alemmas. Jotta energiaa riittää meille kaikille”. Kampanjan ytimessä on koskettava ja merkitystä luova konseptitarina sekä visuaalisen ilmeen tärkeimmät elementit.

Kampanjan tärkein tehtävä on saada ihmiset uskomaan omien tekojensa merkitykseen ja tarjota helppoja keinoja oman panoksen antamiseen. Tärkeään osaan nousivat helposti toteutettavat, rationaaliset ja arkiset teot, kuten astetta viileämpi huonelämpötila, astetta lyhyempi suihku sekä astetta parempi ajoitus. Aihe on vakava, mutta emme halunneet pelotella suomalaisia lisää vaan rohkaista pienellä pilkkeellä silmäkulmassa.

Vaikuttavuuden maksimoimiseksi halusimme lisäksi rakentaa kollektiivista yhteishenkeä. Kutsuimme organisaatiot, yhteisöt ja yritykset mukaan yhteisiin talkoisiin miettimään mitä nämä voisivat tehdä omassa arjessaan. Yhtenäisyyden säilyttämiseksi loimme vapaasti käytettävissä olevan materiaalipaketin.

Tulokset

Kampanja alkoi 10.10.2022

Merkitys

Me suomalaiset olemme sitkeitä ja siedämme hyvin idästä tulevaa kylmää. Yhdessä pystymme selättämään tämänkin vaikeuden. Kansalaiskampanjan toiminnallinen merkitys kääriytyy sen tavoitteen ympärille, joka on saada 95 % suomalaisista tai Suomessa asuvista tekemään jokin teko energian säästämiseksi. Yksittäisen ihmisen teoilla on väliä. Vähäinenkin tietoisuus ja pieninkin energiateko auttaa meitä kohti suurempaa yhteiskunnallista merkitystä eli omavaraisempaa energiantuotantoa ja kestävämpää käyttöä. Kampanjan ja sen merkityksellisyyden kokoa ei voi korostaa: jotta energiaa riittää meille kaikille.

Muita töitämme