Heureka

Tärkeää viestiä kantavaa näyttelyä lähdettiin ilmiöittämään monipuolisella markkinointiviestinnällä.

Asiakas

Tiedekeskus Heureka on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia, tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon keskimäärin noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin. Heurekan visio on tarjota ainutlaatuinen tapa kokea, oppia ja innostua tieteestä.

Haaste

Resilienssistä ja luonnonkatastrofeista ammentava uusi Katastrofien keskellä -näyttely lanseerattiin keskelle koronapandemiaa, mutta siltikin kaupallisena tavoitteena oli saada näyttelyyn 500 000 kävijää, jolloin näyttely olisi Heurekan kaikkien aikojen vierailluin. Bränditavoitteena oli pystyä houkuttelemaan näyttelyyn perinteisten lapsiperhe- ja koululaiskävijäryhmien lisäksi tavallisia kaupunkilaisia sekä yrityksiä. Viestinnällisenä tavoitteena oli tuoda kansalaisille tietoa resilienssistä kiinnostavalla tavalla niin, että viesti pysyy positiivisena myös perheen pienimmille.

Ratkaisu

Strategiatyötä ja suunnittelua tehtiin codesign-hengessä tiiviisti yhdessä Heurekan tiimin kanssa. Tutkimusten mukaan tosipaikan tullen ihmiset tuovat itsestään parhaat puolensa esiin. Meillä on vahva ja luonnollinen halu selviytyä haasteista. Tämä havainto  loi pohjan luovalle suunnittelulle.  Näyttelyn markkinointi perustui Heurekalle ominaiseen tapaan voimaantumisen ja oivaltamisen tunteeseen. Osallistavat tehtävät olivat tässäkin näyttelyssä vahvasti läsnä.

Näyttelyn nimi “Katastrofien keskellä” kuvasti, että näyttelyn keskiössä on ihminen ja ihmiset, jotka ovat myös fyysisesti immersiohuoneiden sisällä, ilmiöiden ympäröimänä. 

Pääviestiksi muodostui “Kokemuksellinen näyttely luonnonvoimista – ja omista voimista”. Se kuvaa näyttelyn immersiivistä kokemusta luonnonvoimista sekä  yhteistyön ja oman panoksen merkityksestä haasteiden ratkaisussa.  Visuaalisesti upeat, immersiohuoneissa esitettävät luonnonvoimat ja ihmisten reaktiot niihin kuvattiin näyttävästi ja vaikuttavasti. 

Suunnittelimme näyttelyn pitkälle kestolle monivaiheisen tiekartan, jossa luodaan tietoisuutta näyttelystä, herätetään kiinnostusta luovin mediaratkaisuin ja ohjataan ostoon sopivissa kohdissa. 

Mainonnan pääpaino oli digitaalisessa- ja ulkomainonnassa. Erityisen monikanavainen suunnitelma sisälsi kuitenkin toimia tv-mainonnasta brändiyhteistöihin ja vaikuttajamarkkinoinnista mainospeleihin.

Tulokset

Näyttely lanseerattiin pandemian johdosta haastavana. Tästä huolimatta saavutetut kävijämäärät ovat olleet hyviä. Markkinointiviestinnällä onnistuttiin herättämään tietoisuutta erilaisissa kohderyhmissä. Näyttelyn viesti koettiin kiinnostavana ja ymmärrettävänä, mikä herätti kiinnostuksen käydä näyttelyssä. 

Helmikuussa 2022  lapsiperheille kohdennetun kampanjan seurauksena Heurekaan liitettävää viestintää muisti tutkitusti yli puolet vastanneista kohderyhmäläisistä. Mainonta lisäsi kiinnostusta Heurekassa vierailuun, mainonnan vaikutus brändimielikuvaan oli positiivinen ja erottuva.

Merkitys

Katastrofien keskellä -näyttely onnistui tavoitteensa mukaisesti valistamaan suomalaisia resilienssin tärkeydestä. Teema on ajankohtainen muun muassa sään ääri-ilmiöiden yleistyessä ilmastonmuutoksen seurauksena. Kriisinkestävyys sai uuden merkityksen myös keväällä 2022, jolloin Heureka oli yksi niistä toimijoista, jotka tarjosivat tapaa käsitellä arkielämän varautumista. Mainonnan haluttiin kuvastavan Heurekan tapaa käsitellä asioita – tieteen kautta, mutta ymmärrettävästi ja positiivisesti, sekä ennen kaikkea yhteistyöhön ja luottamukseen nojaten.

Muita töitämme