Nanoksi

Brändäys kirkasti kansainvälistyvän nanoteknologiayrityksen identiteetin.

Asiakas

Nanoksi Finland Oy on suomalainen kansainvälistyvä nanoteknologiayritys, jonka tavoitteena on olla nanoteknologiaan perustuvien nanopinnoitusratkaisujen markkinajohtaja. Kaimana suunnitteli uudelleen Nanoksin brändi-identiteetin ja verkkopalvelun.

Haaste

Oli tarpeen uudistaa Nanoksin brändi-identiteetti, jotta yritys erottuisi positiivisesti muista alan toimijoista ja olisi kansainvälisesti kilpailukykyisempi. Yksi brändäyksen tavoitteista oli luoda brändihierarkia yritykselle ja sen tuotteille. Se mahdollistaisi vahvan yritysbrändin yhdistämisen tuotteisiin ja myös itsenäisten tuotemerkkien kehittämisen.

Ratkaisu

Markkinointi-, kohderyhmä- ja kilpailija-analyyseillä saadun tiedon pohjalta Kaimana pystyi tarkastelemaan brändin kilpailijoista erottavia tekijöitä ja löytämään suunnittelua ohjaavan johtoajatuksen, jonka tuloksena muotoiltiin äänensävy, slogan, brändin pääviestit ja visuaalinen ilme, mukaan lukien logo ja kuvakonsepti.

Haasteena oli, miten kertoa Nanoksin näkymättömistä suojaustuotteista. Nanopinnoitusratkaisut parantavat pintojen hygieniaa vähentämällä niiltä taudinaiheuttajia ja haitallisia orgaanisia yhdisteitä, sekä tekevät pinnoista likaa hylkiviä ja helpommin puhdistettavia. Pintojen suojaaminen takaa erilaisten tilojen hygienian ja turvallisuuden, mikä on tärkeää pandemia- ja epidemia-aikana.

Brändityön tuloksena suunnittelimme uudelleen Nanoksin brändi-identiteetin, sekä ohjeistuksen yritykselle ja sen tuotteille, Fotonit ja Nanoksi-180. Brändikirjan ohjeiden mukaisesti brändin ilmettä ja viestejä voidaan soveltaa erilaisiin markkinointimateriaaleihin, tuotteisiin ja käyttöliittymiin.

Uusi ilme on vahvasti esillä uudistetussa verkkopalvelussa. Se on suunniteltu palvelemaan asiakkaita ja sidosryhmiä entistä paremmin, sekä tarjoamaan tietoa Nanoksin ratkaisuista ja tuotteista saavutettavalla tavalla.

Tulokset

Uuden verkkopalvelun lanseeraus maaliskuussa 2021 oli täydellisesti ajoitettu, sillä se osui samaan aikaan merkittävän medianäkyvyyden kanssa: Nanoksi teki kansainvälisesti tärkeän nanopinnoitussopimuksen Dubain lentokentän kanssa. Sopimusta tuettiin valitsemalla Nanoksin nanoteknologiaratkaisu yli 100 innovaation joukosta ilmailualan Aviation X Lab Accelerate Traveler Wellbeing Challenge -kilpailun voittajaksi.

Muita töitämme