NYAB

Yhdistyneiden yritysten yhteinen nimi henkii uutta alkua, jota tukee nyt myös uusi, co-design-työskentelymallilla toteutettu brändi-identiteetti.

Asiakas

Infrastruktuuriprojekteihin erikoistunut ruotsalainen NYAB ja suomalainen uusiutuvan energian rakentaja ja kehittäjä Skarta Group yhdistivät voimansa maaliskuun 2022 lopussa, ja syntyi SkartaNYAB. Yhdistymisen tavoitteena oli kiihdyttää vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa. Joulukuussa 2022 yhtiö otti käyttöön uuden brändin ja NYAB-nimen sekä Ruotsissa että Suomessa.

Tällä hetkellä yli 70 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Ruotsista, jossa NYAB on saavuttanut poikkeuksellisen kannattavaa orgaanista kasvua ja rakentanut vahvan yrityskulttuurin sekä arvostetun brändin.

Haaste

NYAB on Ruotsissa tunnettu korkean laadun ja luotettavuuden lisäksi yhteistyökykyisenä brändinä. Yhtiössä haluttiin vahvistaa yhteistä kulttuuria ja yksinkertaistaa brändiportfoliota ottamalla yhdistymisen jälkeen NYAB-nimi käyttöön sekä Ruotsissa että Suomessa.

Yhteinen nimi henkii uutta alkua, vaikka nimellä on jo varsin pitkä historia. Uudella brändi-identiteetillä haluttiin viestiä paremmin yhtiön tavoitteita suhteessa yhteiskuntaan, asiakkaisiin ja sijoittajiin.

Hankkeen aikataulu oli hyvin tiukka, sillä isot yritysjärjestelyt vaativat paljon aikaa vievää integraatiotyötä. Kaimana pystyi vastaamaan haasteeseen ja tarjoamaan kokonaisvaltaisen paketin aina brändityöstä verkkosivujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoitteen saavuttamisessa oli keskeisessä roolissa Kaimanan läpinäkyvä ja yhdessä tekemiseen pohjaava, kustannustehokas co-design-työskentelymalli. Sen avulla asiakkaan tarpeista ja tavoitteista tulee jaettuja, ja niiden parissa työskennellään yhdessä.

Ratkaisu

Kaimana auttoi NYABia uuden brändi-ilmeen muotoilussa sekä yrityksen verkkosivuston ilmeen ja toiminnallisuuden modernisoinnissa ja harmonisoinnissa.

Suunnitteluprosessin ytimessä oli Kaimanan co-design-malli, joka mukautettiin ketterästi projektiin sopivaksi, asiakkaan toiveiden mukaan. Mallia hyödynnettiin paitsi yhteisissä workshopeissa, myös avainhenkilöiden taustahaastatteluissa.

Visuaalisen identiteetin suunnittelun lähtökohtina olivat melko pelkistetty ilme ja katseen pitäminen tulevaisuudessa sekä uusiutuvan energian ja kestävän infran korostaminen. Halusimme erottautua kilpailijoista ja muista perinteisistä rakennusalan toimijoista, jotka ovat usein hyvin maskuliinisia ja värimaailmaltaan tummia.

Toiminta-alueita haluttiin selkeyttää ja tuoda ne paremmin esille, ja niille suunniteltiin omat kuvat ja ikonit. Aiempien brändien ilmeistä tuotiin mukaan Skartan turkoosi väri ja NYABin nimi. Molempien tunnusten yhdistetyt liikemerkit otettiin mukaan uuteen tunnukseen hieman modernisoituina. Muu väripaletti suunniteltiin turkoosin ympärille ja sen pariksi valittiin sähköinen vihreä, jolla viestitään tulevaisuuden energiaratkaisuja ja muita kestävän kehityksen hankkeita. Kuvamaailmassa kohteita esitellään tyylikkäästi ilmakuvilla, mutta myös tekijöitä hankkeiden taustalla nostetaan henkilökuvina esiin.

Brändikirja toteutettiin kaksikielisenä, jotta sitä voidaan käyttää sekä Suomessa että Ruotsissa. Ohjeistoon tehtiin kattavasti ilmeen jalkautuksien esimerkkejä, kuten työmaatauluja, ulkomainoksia, valomainoksia, autoteippejä ja työasuja.

Tulokset

Uusi brändi on otettu NYABilla hyvin vastaan ja logo, värit ja identiteetti koetaan onnistuneiksi. Muutos oli lopulta suurempi Ruotsissa, jossa pitkään käytössä olleeseen ja alalla tunnettuun aikaisempaan identiteettiin ja yritystunnukseen oltiin hyvin kiintyneitä. Sisäisissä keskusteluissa korostettiin tarvetta muutokselle ja nostettiin esille erityisesti uuden liiketoiminta-alueen, uusiutuvan energian, mukaan tuominen kokonaisuuteen ja listattuna yhtiönä toimivan yhtiön näkyvyyteen liittyvät tarpeet. Ketterällä toimijoiden välisellä yhteistyöllä kokonaisuus on nyt ehyt ja toimiva. Co-design ja tarkka projektinhallinta takasivat sen, että hanke, johon tyypillisesti saattaisi kulua kuukausia vietiin läpi onnistuneesti asetetussa tiukassa aikataulussa.

Merkitys

NYABin uusi, kirkastettu brändi viestii yhdenmukaisesti nahkansa luoneen infra-alan yhtiön inspiroivaa tarinaa puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa meille kaikille. Organisaation tiedottaminen tulossa olevasta muutoksesta hyvissä ajoin mahdollisti myös tiukemman aikataulun hankkeessa sen, että uusi brändi koetaan työntekijöiden keskuudessa aidosti merkityksellisenä ja uutta kokonaisuutta tukevana. Uuteen kasvaminen ja kiintyminen vie kuitenkin aina oman aikansa.

“Uusi brändi-identiteetti on otettu NYABin työntekijöiden keskuudessa kaikkien muutosten keskellä lopulta hyvin vastaan. Pyrimme pitämään henkilöstön hyvin tietoisena tulevasta muutoksesta ja keräsimme palautetta ja toiveita kyselyjen ja keskusteluiden avulla. Lanseerauspäivänä juhlistimme uutta brändiä kakkukahvien kera kaikissa toimipisteissämme Suomessa ja Ruotsissa. Näin henkilöstöllä oli mahdollisuus olla mukana muutosmatkalla. Tätä korostetaan myös co-design-työskentelyssä ja se koettiin tärkeäksi.”

Minna Koistinen
Viestintä- ja markkinointijohtaja

Muita töitämme